Produktionsberedning/ Konstruktion

Oavsett om du har en färdig produkt eller en idéskiss är det oss på kontoret du ska vända dig till. Pepab Produktionspartner AB har ett flertal kundansvariga som ansvarar för kommunikationen med våra kunder. De hjälper kunderna att vidareutveckla sina konstruktioner och ritningar till effektiv produktionsteknik, vilket bidrar till att öka våra kunders konkurrenskraft. Hos oss har varje kund en kundansvarig som sköter all kontakt med kunden. Detta innebär att du hos oss kan administrera hela din produktion genom enbart en kontakt och själv fokusera på försäljning av din produkt.