Kvalitetsarbete

På Pepab Produktionspartner AB värderas god kvalitet högt av samtliga medarbetare. För att skapa produkter av hög kvalitet krävs kunskap och engagemang hos våra anställda. Detta gör att vi har som ambition att vara en av de bästa arbetsgivarna inomvår bransch i Sverige, vilket säkerställer tillgången på såväl kunniga som engagerade medarbetare.

Vi på Pepab anser att en stor del av ett bra kvalitetsarbete utgår från ordning och reda samt goda möjligheter för kontroll. Detta möjliggörs genom att all produktionsberedning och kontroll av produktion bedrivs i affärssystemet Monitor. I Monitor kontrolleras hela produktionsprocessen, vilket skapar förutsättningar att följa en produkt från beställning till utleverans.

Pepab Produktionspartner AB har hög ambitionsnivå vad gäller investeringar i ny teknologi. Investeringar i modern teknologi förbättrar kvaliteten i våra produkter och skapar effektivare produktionsprocesser.

Vi har nyligen deltagit i Produktionslyftet som har utbildat oss och utvecklat vårt arbetssätt inom lean. Detta är något som resulterat i att vi har daglig styrning i verkstaden i syfte att hitta innovativa lösningar på dagliga arbetsuppgifter som kan ge effektivare produktionsprocesser och därmed skapa bättre konkurrenskraft.

Följande punkter utgör grunden för allt vårt kvalitetsarbete:
• Hög leveranssäkerhet
• Hög kundnöjdhet
• Kompetenta medarbetare med stort eget ansvar
• Innovativa lösningar för optimala produktionsprocesser
• Långsiktigt tänkande
• Alla medarbetare ska ha bred förståelse för kundens konkurrenskraft och därmed ständigt se möjligheter för bättre produktionsprocesser.
• Engagerad och tydlig kommunikation med kund
• Hög service och flexibilitet
• Miljöansvar
• Kontinuerligt förbättringsarbete

   
Miljöpolicy   Kvalitetspolicy