Maskinpark

Vi är utrustad med en modern maskinpark med stor kapacitet. Vi kan producera stora och små serier med mer eller mindre automation beroende på seriens storlek. Vill du ladda ner listan för utskrift kan du trycka [här].