Montering

Här på Pepab Produktionspartner AB har vi en monteringsavdelning med bred kunskap om montering. Här går de flesta typer av montering att lösa och vi anser det vara en viktig del att kunna koppla ihop bearbetade artiklar till en färdig produkt.  Vi är vana vid att arbeta med montering av både enkla som mer komplexa produkter. Alla inköp till montering görs av vår inköpsavdelning för att säkerställa ett effektivt inköpsarbete.

Här finns alltså stora möjligheter för flexibilitet och anpassning för montering av just din produkt på ett kostnadseffektivt sätt.