Kvalitetsarbete

God kvalitet värderas högt av samtliga medarbetare på Pepab Produktionspartner AB. Det krävs kunskap och engagemang hos våra anställda för att skapa produkter av hög kvalitet och vi har som ambition att vara en av de bästa arbetsgivarna inom vår bransch i Sverige. Det säkerställer tillgången på såväl kunniga som engagerade medarbetare.

Vi på Pepab anser att en stor del av ett bra kvalitetsarbete utgår från ordning och reda samt goda möjligheter för kontroll. Detta möjliggörs genom att all produktionsberedning bedrivs i affärssystemet Monitor där även hela produktionsprocessen kontrolleras. Det skapar förutsättningar att följa en produkt från beställning till utleverans.

Pepab Produktionspartner AB har hög ambitionsnivå vad gäller investeringar i ny teknologi. Investeringar i modern teknologi förbättrar kvaliteten i våra produkter och skapar effektivare produktionsprocesser.

Vi har deltagit i Produktionslyftet som har utbildat oss och utvecklat vårt arbetssätt inom lean. Det har resulterat i att vi har daglig styrning i verkstaden i syfte att hitta innovativa lösningar på dagliga arbetsuppgifter, som kan ge effektivare produktionsprocesser och därmed skapa bättre konkurrenskraft.

Följande punkter utgör grunden för allt vårt kvalitetsarbete:
• Hög leveranssäkerhet
• Hög kundnöjdhet
• Kompetenta medarbetare med stort eget ansvar
• Innovativa lösningar för optimala produktionsprocesser
• Långsiktigt tänkande
• Medarbetare med stor förståelse för kundens konkurrenskraft som ständigt ser möjligheter       för bättre produktionsprocesser
• Engagerad och tydlig kommunikation med kund
• Hög service och flexibilitet
• Miljöansvar
• Kontinuerligt förbättringsarbete 

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy