7476 Laserskärning 700

Laserskärning

Laserskärning är en användbar bearbetningsteknik för allt ifrån prototyper till medelstora serier. Tekniken gör det möjligt för oss att med stor precision, skära ut komplicerade former med såväl vinkelräta som fasade kanter på ett kostnadseffektivt sätt. Högsta kvalitet uppnås då vi kör nästan alla våra produkter med nitrogengas från vår egen produktionsanläggning. Nitrogengasens fördel är att den ger skarpare kanter vid skärning och därmed minskar behovet av gradning på våra produkter. Pepab Produktionspartner AB har totalt fyra lasermaskiner varav två är kombinerade laserstans maskiner. Vi har alltså stor kapacitet vad gäller laserskärning.

All skärning programmeras i programmet TruTops och vi arbetar alltid för att minimera spill genom samkörning av flera olika produkter.

Våra lasermaskiner har skärbord som klarar maximalt 3000x1500 mm och skär tjocklekar upp till 20mm.