Svetsning

Pepab Produktionspartner AB har en svetsavdelning som kompletterar våra andra bearbetningsmetoder, då svetsning kan sätta ihop flera olika artiklar till en produkt. Vi har efter många år i branschen stor yrkesskicklighet och materialkännedom, vilket är av yttersta vikt eftersom svetsning till hög grad sker manuellt. Vi förfogar över totalt åtta fasta svetsplatser och har därmed möjlighet att anpassa vår kapacitet beroende på arbetsbelastningen. Lokalen vi svetsar i är utrustad med lyfthjälpmedel som klarar en vikt på fyra ton. Vår personal behärskar alla förekommande svetstekniker inom svart, aluminium och rostfritt i olika materialtjocklekar. Teknikerna vi arbetar med är TIG- och MIG/MAG-svetsning.

Punktsvetsning
Punktsvetsning används främst för plåt med överlappande fogar som ska svetsas ihop. Resultatet blir att materialet smälter ihop i en punkt och inget tillsatsmaterial behövs. Fördelen med punktsvetsning är att den ger en fog som klarar höga temperaturer och vibrationer. Tekniken kan med fördel användas som alternativ till lödning i mindre produkter. Pepab Produktionspartner AB har god kapacitet inom punktsvetsning.

Svetsrobot
Pepab Produktionspartner AB har en svetsrobot som är användbar vid produktion av återkommande serier, då vi tar fram anpassade fixturer för körning i den. Vårt system är utformat för bågsvetsning av medelstora produkter med förhållandevis korta svetscykler. Systemet består av en tvåstations lägesställare med en hanteringskapacitet på 500 kg vid varje station. Detta gör systemet mycket effektivt då roboten kan svetsa på den ena stationen medan operatören laddar den andra. Roboten använder sig av MIG/MAG-teknik vid svetsning.