kjell_professionell

BokkNikk

Kjell fick professionell hjälp med att utveckla sin innovation

Pepab är specialister på att agera produktionspartner åt företag som utvecklat egna produkter. Pepab kan bistå produktägare med hela kedjan, från konstruktionshjälp och prototyptillverkning till materialrådgivning och löpande tillverkning. En av de företagare som valt att ta hjälp av Pepab är Kjell Persson, som utvecklat BokkNikk, en innovativ arbetsplats som förenklar vardagen för hantverkare.

Jag kom på idén till BokkNikk redan på 80-talet och tillverkade även en mindre serie då. Försäljningen gick bra, men sedan dess har jag fokuserat på ett annat företag som jag driver. 2015 kände jag att min innovation var för bra för att inte komma ut på marknaden igen. Då tog jag kontakt med Pepab. Rådgivningen och hjälpen som deras konstruktör erbjöd gjorde att hela processen, från prototyp till tillverkning flöt på smidigt, säger Kjell Persson. BokkNikk är en smart arbetsbänk som såväl rörmokare, snickare och målare har stor nytta av. Kjell hade en färdig ritning och en tydlig idé när han kom till Pepab, men konstruktören Martin Stenberg hjälpte honom att förfina och utveckla konstruktionen, välja rätt material, produktionsmetod och att tillverka en prototyp.
– Samarbetet med Martin flöt på jättebra redan från start, det var otroligt smidigt att få hjälp med så mycket från en och samma person. Martins långa erfarenhet och gedigna kompetens kom verkligen mitt företag och min innovation till nytta. För mig som småskalig produktägare är det konstruktionsstöd som Pepab kan erbjuda perfekt. Det innebär att jag kan fokusera på min produkt, jag behöver inte vara expert på tillverkningsmetoder, materialval eller andra tillverkningsrelaterade frågor, säger Kjell Persson. Samarbetet med Pepab har under senare tid för- djupats ytterligare genom att de nu även ansvarar för all montering, lagerhållning och distribution ut till mina slutkunder. Andra exempel på kundsamarbeten är med NyMo Energiprodukter där PEPAB har hela ansvaret för att tillverka företagets produktsortiment av pelletsbrännare, pellets skruvar, förråd och andra tillbehör som NyMo Energiprodukter AB säljer via återförsäljare och via egen webbutik. PEPAB ansvarar för att tillverka produkterna, lagerhålla och skicka till slutkund.