8040 Lagerhållning 800

Lagerhållning

Björnänge Logistik och Förråd AB (BLF) är ett helägt dotterbolag till Pepab Produktionspartner AB. BLF är ett tredjeparts logistikföretag som förfogar över 4 000 kvm effektiv lageryta. Här hyr du som kund lagringsutrymme, får hjälp med omlastning eller i övrigt köper de tjänster som du behöver för att hantera ditt gods. I verksamheten ingår även tillverkning av specialemballage och handel med pallar och kragar.

BLF har kunder inom många olika områden och i samarbetet med Pepab är det framförallt kunder där Pepab svarar för slutmontering av färdiga produkter eller halvfabrikat, där produkterna lagerhålls i väntan på leverans ”just in time” till en monteringslinje, eller där färdiga produkter levereras direkt till slutkund.